Anker-Nilssen, T. 2007. Er tidsserier for sjøfugl nyttige indikatorer for rekruttering hos fisk? I: Dahl, E., Hansen, P.K., Haug, T. & Karlsen, Ø. (red.). Kyst og havbruk 2007. Fisken og havet, særnummer 2-2007: 51-53. (Also published in NINA 2007: NINA Årsmelding 2006: 20-23.)

Anker-Nilssen, T., Høyland, T., Barrett, R., Lorentsen, S.-H. & Strøm, H. 2007. Dramatic breeding failures among Norwegian seabirds. Seabird Group Newsletter 106: 7-8.

Barrett, R.T. 2007. Food web interactions in the southwestern Barents Sea: black-legged kittiwakes Rissa tridactyla respond negatively to an increase in herring Clupea harengusMarine Ecology Progress Serie 349: 269-276.

Barrett, R.T., Camphuysen, C.J., Anker-Nilssen, T., Furness, R.W., Garthe, S., Hüppop, O., Leopold, M.F., Montevecchi, W.A. & Veit, R.R. 2007. Diet studies of seabirds: a review and  recommendations. ICES Journal of Marine Science 64: 1675-1691.

Bustnes, J.O., Kristiansen, K.O. & Helberg, M. 2007. Immune status, carotenoid colouration and wing feather growth in relation to organochlorine contaminants in great black-backed gulls. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 53: 96-102.

Bustnes, J.O., Tveraa, T., Henden, J.A., Varpe, Ø. & Skaare, J.U. 2007. Reproductive performance and organochlorine pollutants in an Antarctic marine top predator: the south polar skua. Environment International 33: 911-918.

Enstipp, M.R., Jones, D.R., Lorentsen, S.-H. & Grémillet, D. 2007. Energetic costs of diving and prey-capture capabilities in cormorants and shags (Phalacrocoracidae) underline their unique adaptation to the aquatic environment. Journal of Ornithology 148: 593-600.

Erikstad, K.E. & Reiertsen, T.K. 2007.  Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser. NINA Rapport 274, 24 s.

Erikstad, K.E, Reiertsen, T.K., Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H. & Systad, G.H. 2007. Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander. NINA Rapport 240, 25 s.

Gerland, S., Aars, J., Bracegirdle, T., Carmack, E., Hop, H., Hovelsrud, G.K., Kovacs, K.M., Lydersen, C., Perovich, D.K., Richter-Menge, J., Rybråten, S., Strøm, H., & Turner, J. 2007. Ice in the Sea. – Chapter 5 of Global Outlook for Ice and Snow. UN Environment Program (UNEP), pp. 63-96.

Hanssen, S. A., Erikstad, K.E. &  Johnsen, T.V. 2007. Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking? – NINA Rapport 279, 18 s.

ICES 2007. Report of the Working Group on Seabird Ecology (WGSE) 19-23 March 2007 Barcelona, Spain – ICES CM 2007/LRC:05, Ref. ACE. ICES, Copenhagen, 117 pp.

Krasnov, Y.V., Barrett, R.T. & Nikolaeva, N.G. 2007. Status of  black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla), common guillemots (Uria aalge) and Brünnich’s guillemots (U. lomvia) in Murman, noth-west Russia, and Varanger, north-east Norway. Polar Research 26: 113-117.

Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H. 2007. Sjøfugl og sjøpattedyr. I: Sunnanå, K. (red.). Forvaltningsplan Barentshavet – 1. rapport fra overvåkingsgruppen. Fisken og havet, særnr. 1b-200723-27. Havforskningsinstituttet, Bergen.

Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Strøm, H., Måge. H., Julshamn, K. & Braathen, O.-A. 2007. Revisjon av indikatorer. I: Sunnanå, K. (ed). Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen. Fisken og Havet særnr. 1b-2007: 40-43. Havforskningsinstituttet, Bergen.

Lorentsen, S.-H. 2007. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl. NINA Rapport 247, 22 pp.

Staszewski, V., Gasparini, J., McCoy, K.D., Tveraa, T. & Boulinier, T. 2007. Evidence of an interannual effect of maternal immunization on the immune response of juveniles in a long-lived colonial bird. Journal of Animal Ecology 76: 1215-1223.

Staszewski, V., McCoy, K.D., Tveraa, T. & Boulinier, T. 2007. Interannual dynamics of antibody levels in naturally infected individuals of a long-lived colonial bird. Ecology 88: 3183-3191.

Steen, H., Vogedes, D., Broms, F., Falk-Petersen, S. & Berge, J. 2007. Little auks (Alle alle) breeding in a High Arctic fjord system: bimodal foraging strategies as a response to poor food quality? Polar Research 26: 118-125.

Steen, H., Strøm, H. & Harding, A. 2007. Geographical variations in little auk (Alle alle) survival. Poster. EURING technical meeting, 14-21 January 2007, Dunedin, New Zealand.

Strøm, H. 2007. Ismåka – en arktisk klimaflyktning. Vår Fuglefauna 30: 108-114.

Systad, G., Hanssen, S.A., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 2007. Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet. NINA Rapport 230, 54 s.