Gjershaug, J.O., Anker-Nilssen, T., Fauchald, P. &  Lorentsen, S.-H. 2008. Biologiske akseptkriterier for olje-på-vann-øvelser. NINA Minirapport 226, 29 s.