Bergstad, O.A., Johannessen, T., Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T. 2011. Faggrunnlag for tobis (Ammodytidae) på norskekysten. Rapport til DN, Havforskningsinstituttet, Flødevigen: 24 s.