Lorentsen, S.-H. & Auran, J.A. 2005. Foreløpige resultater fra prosjekt «Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra» 2005. NINA Minirapport 120, 9 pp.