Iversen, S.A. og van der Meeren, G.I. (redaktører), Brungot, A.L., Olsen, M., Fjærbu, R.J., Hansen, G.H., Nilsen, B., Fadnes, T., Storeng, A.B., Walday, M., Overvik, M., Anker-Nilssen, T., Newton, A., Røsland, I. 2012. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Prioriterte kunnskapsbehov. Klif rapport TA2909/2012: 96 s.