Toresen, R. & Anker-Nilssen, T. 2008. Ja til både fugl og fisk. Chronicle, Aftenposten, 11 Jan 2008, p. 4 (kulturbilaget). Aftenposten, Oslo.