Barrett, R. 2008. Krykkjedøden våren 2003. I: Åkra, K. & Granheim, J.-O. Natur i Troms 2008. Norsk Ornitologisk Forening, Avdeling Troms, s. 112-115.