Gjershaug, J.O., Kålåas, J.A., Lifjeld, J., Strann, K.-B., Strøm, H. & Thingstad, P.G. 2006. Fugler Aves. In: Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (eds.). Norsk Rødliste 2006 – 2006 Norwegian Red List. Artsdatabanken, Norway.