Barrett, R.T. 2014. Opp og ned med sjøfuglene. Ottar 301: 46-47.