OED 2006. Sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten i området Lofoten-Barentshavet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Rapport fra arbeidsgruppe April 2006. – Olje- og energidepartementet, Oslo, 90 pp.