Sen hekking forekommer vanligvis i år med dårlige miljøforhold, men mekanismene bak dette har i liten grad blitt studert. I denne studien undersøkte forskere hvordan atferd og fysiologi var knyttet til hekketidspunkt og hekkesuksess hos krykkjer gjennom flere år med varierende miljøforhold (2007-2011).

Det ble benyttet GPS-loggere til å spore flyturene under næringssøk og blodprøver til å måle stresshormoner. Hekketidspunktet varierte betraktelig mellom år, og sen hekking var assosiert med redusert kullstørrelse, og lav hekkesuksess. 2009 var et år med lite mat, det resulterte i at fuglene foretok lengre turer, både i tid og rom, samt en sen hekking. Det var en betydelig variasjon i stressnivåene fra år til år, med lavest nivå i 2010, som også var året med tidligst hekking og de korteste turene.

Les artikkelen:

Sannsynligheten for å gå til hekking (legge egg) og eggleggingsdato var ikke relatert til stressnivået til individer, men var positivt påvirket av kondisjon. Studien viser altså at tidspunkt for hekking og hekkesuksess påvirkes av et kompleks samspill mellom miljøforhold, kroppskondisjon, stresshormoner og atferd.

Kontaktperson: Børge Moe, NINA

Foto: Børge Moe