Økonomiske bidragsytere

Følgende institusjoner er de mest sentrale økonomiske bidragsyterne til SEAPOP (Klima- og Miljødepartementets tilskudd kanaliseres gjennom budsjettene til Miljødirektoratet, mens bidraget fra Olje- og Energidepartementet går gjennom Norges forskningsråd):

Styringsgruppe

Styringsgruppen i SEAPOP har for tiden følgende sammensetning:

  • Jørund Braa, Miljødirektoratet (leder)
  • Rune Bergstrøm, Kystverket (vara: Vivian Jakobsen)
  • Valborg Øverland Birkenes, Offshore Norge
  • Morten Ekker, Miljødirektoratet
  • Jan A. Stenløkk, Oljedirektoratet
  • Lars Christian Espenes, Sjøfartsdirektoratet
  • Kristian Landmark Skaar, Fiskeridirektoratet (vara: Modulf Overvik)
  • Mette Skern-Mauritzen*, Havforskningsinstituttet (vara: Leif Nøttestad)
  • Tycho Anker-Nilssen*, Norsk institutt for naturforskning
  • Hallvard Strøm*, Norsk Polarinstitutt

(* observatør/rådgiver)