Kunnskap om sjøfuglbestandenes størrelse er viktig blant annet for å kunne vurdere bestandenes verneverdi og sårbarhet. Arter som forkommer i store antall med vid utbredelse er ofte mer robuste for negativ påvirkning enn arter som er fåtallige.

Fire hovedspørsmål

SEAPOP fokuserer på fire bestandstall:

  • Hvor mange sjøfugl hekker i Norge?
  • Hvor mange sjøfugl overvintrer langs kysten?
  • Hvor mange havdykkender myter (skifter fjær) langs kysten om høsten?
  • Hvor mange sjøfugl finner vi i åpent hav til de forskjellige årstidene?

Kartlegging av fugl i hekkeperioden brukes til å beregne sjøfuglenes bestandsstørrelser. Man teller antall hekkende par på en gitt hekkelokalitet og summerer disse tallene over større områder. Denne typen kartlegging er arbeidskrevende og gjøres i prinsippet bare hvert tiende år. Vi bruker derfor data fra de nærmeste overvåkingslokalitetene til å justere og oppdatere bestandstallene for hver enkelt hekkelokalitet.

Polarmåke og lomvi på Bjørnøya.
Foto: Kjetil Schjølberg

Bestandstall gjelder hekkende fugl

Det er viktig å merke seg at tallene representerer antall hekkende par, og dermed utelates den ikke-reproduserende delen av bestanden. Det vil i første rekke si ungfugl og fugl som står over hekking.

Bestandstallene gir et oppdatert bilde på tallrikheten til de ulike artene i norske områder. Tallene brukes i mange sammenhenger, og de forteller hvilke sjøfuglarter som dominerer i norske havområder og hvilke arter Norge har et spesielt forvaltningsansvar for.

Species

Norwegian mainland

Jan

Mayen

Svalbard

Norway

National
share

Europe

Share in Norway

North Sea-Skagerrak

Norwegian Sea

Barents Sea

Total

Bjørnøya

Other

areas

Total

Northern Fulmar ¹

600

7 500

0

8 000

> 170 000 

30 000

< 1 mill.

< 1 mill.

± 1 mill.

± 20%

 3 000 000

33%

European Storm-Petrel¹

> 100

> 1 000

> 100

< 10 000

0

0

0

0

< 10 000

< 1%

690 000

1%

Leach's Storm-Petrel¹

> 10

> 100

0

< 1 000

0

0

0

0

< 1 000
< 1%

150 000

1%

Northern Gannet

0

3 600

2 100

5 700

0

> 10

0

10

5 700

< 1%

300 000

2%

Great Cormorant²

2 500

13 500

5 500

21 000

0

0

0

0

21 000

< 1%

45 000

41%

European Shag

14 000

9 000

5 000

28 000

0

0

0


0

28 000

1%

81 000

35%

Common Eider

37 000

41 000

9 000

87 000

< 200

100

17 000

17 000

104 000

2%

2 000 000

5%

King Eider

0

0

0

0

0

0

500

500

500

< 1%

500

100%

Great Skua

< 10

90

20

> 110

< 50

750

250

1 000

1 100

< 1%

16 000

7%

Arctic Skua³

< 300

< 1 000

< 1 000

2 000

< 50

100

> 900

1 000

 3 000

< 1%

17 500

17%

Common Tern¹

7 000

< 3 000

1 000

< 11 000

0

0

0

0

< 11 000

< 1%

300 000

4%

Arctic Tern¹

5 000

20 000

4 000

29 000

< 1 000

< 100

< 10 000

< 10 000

< 40 000

1%

750 000

5%

Mew Gull³

5 500

75 000

10 000

90 000

< 5

< 5

0

< 5

90 000

2%

500 000

18%

Lesser Black-Backed Gull

21 500

6 500

< 100

28 000

< 50

< 5

0

< 5

28 000

1%

180 000

16%

Herring Gull

19 000

42 000

11 500

72 000

< 5

0

0

< 5

72 000

%

850 000

8%

Glaucous Gull

0

0

0

0

> 200

400

3 600

4 000

4 000

< 1%

21 500

20%

Great Black-Backed Gull

8 500

30 000

4 500

43 000

< 40

20

80

100

43 000

1%

120 000

36%

Black-legged Kittiwake

6 000

44 000

37 000

87 000

< 10 000

135 000

109 000

245 000

340 000

6%

2 500 000

14%

Ivory Gull

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

< 1%

2 000

100%

Common Guillemot

50

2 600

14 000

17 000

< 1 000

132 000

100

132 000

150 000

3%

2 900 000

5%

Brünnich's Guillemot

0

0

< 100

< 100

> 110 000

95 000

520 000

615 000

725 000

13%

1 000 000

73%

Razorbill

300

< 10 000

< 45 000

< 55 000

< 100

100

20

120

55 000

1%

500 000

11%

Little Auk¹

0

0

0

0

< 100 000

± 50 000

> 1 000 000

> 1 000 000

> 1 000 000

± 20%

> 1 000 000

< 100%

Black Guillemot 4

< 400

15 000

20 000

35 000

< 1 000

< 1 000

19 000

20 000

55 000

1%

200 000

28%

Atlantic Puffin

5 000

553 000

907 000

1 465 000

< 5 000

< 1 000

9 000

< 10 000

1 500 000

27%

5 500 000

27%

Total

133 000

875 000

1 075 000

2 100 000

400 000

440 000

< 2 500 000

3 000 000

5 500 000

100%

23 000 000

24%

  1. Det er ikke grunnlag for gode bestandsestimater for denne arten.
  2. Tallene for Europa og andel i Norge gjelder underarten P. c. carbo som hekker i Midt-Norge og Nord-Norge.
  3. Gjelder kun den kysthekkende bestanden, bestanden i innlandet er ikke taksert.
  4. Arten krever egen metodikk og mangler gode overvåkningslokaliteter. Estimatet er derfor ikke oppdatert siden Barrett et al. (2006; Atlantic Seabirds).