Når du klikker på en celle i matrisen kommer du til innsynsløsningen, hvor overlevelsesdata for den valgte arten på den valgte nøkkellokaliteten blir presentert.

Noen av cellene har lysere farge. Dette angir at data for gitt art på gitt lokalitet eksisterer, men ikke er klare for presentasjon.

Overlevelsesrate for voksne fugler

  1. Meget begrenset datasett.
  2. Overvåkes på annen, nærliggende lokalitet.
  3. Ved merking av unger startet flere år tidligere.

 

Se detaljerte datamatriser for

 

Hvordan bruke innsynsløsningen?