SEAPOP overvåker utbredelsen av ikke-hekkende sjøfugl langs kysten i to perioder av året: om høsten og om vinteren. Vi har gjort data fra høst- og vintertellingene tilgjengelige i innsynsløsningen.

Høstbestander

SEAPOP har kartlagt høstbestandene av sjøfugl i hele Norge unntatt Jan Mayen, Bjørnøya, Hopen og Kong Karls Land på Svalbard. Fokuset i programmets første tiårsperiode har vært på fjærfellende (mytende) marine andefugl, men også andre arter er registrert samtidig.

Vinterbestander

Totalbestandene av overvintrende sjøfugl kartlegges langs hele fastlandskysten. I tillegg overvåkes årlig en rekke områder i regi av Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl (underlagt SEAPOP) og SEAPOP. De kombinerte resultatene fra kartleggingen og overvåkingen av overvintrende sjøfugl vil etter hvert gi tilsvarende estimater som de som er laget for hekkebestandene.