Bestander i åpent hav overvåkes under tokt med båt. Når toktene dekker omtrent de samme områdene, kan vi estimere antall fugl og undersøke hvordan tallrikhet og utbredelse endrer seg fra år til år.

Endres sjøfuglsamfunnene?

SEAPOP har fulgt økosystemtoktet i Barentshavet hvert år siden 2004, og vi bruker data fra toktene til å svare på hvordan sjøfuglsamfunnene i åpent hav endrer seg med økende temperatur og mindre isdekke. Blir de arktiske artene polarlomvi og alkekonge erstattet av de mer sørlige artene lunde og lomvi? Og hva betyr endringer i bestandene av viktige næringsemner som polartorsk, lodde og sild for endringene vi ser i sjøfuglsamfunnene?

Kart og data

Søk opp kart og data over bestandsutvikling for sjøfuglene i åpent hav i vår innsynsløsning.