Institusjoner

De to institusjonene som har ansvaret for gjennomføringen av SEAPOP-programmet er:

Faggruppe

Faggruppen i SEAPOP har følgende medlemmer:

IKT-ansvarlige

Webmaster:

Teknisk brukerstøtte for SEAPOPs innsynsløsninger og databaser: