SEAPOP har dekket hekkebestandene av sjøfugl med totalkartlegginger på Svalbard og Jan Mayen og langs hele kysten av det norske fastlandet. Hekkeutbredelsen til de ulike artene kan du se ved hjelp av spesifiserte søk i innsynsløsningen.

Utvalgte arter

Tabellen inneholder koblinger til ferdige søk i innsynsløsningen, hvor det genereres landsdekkende utbredelsesdata for estimerte hekkebestander til den valgte arten. I innsynsløsningen velger du om du vil ha søkeresultatet i tabell, graf eller kart. Innsynsløsningen kan også generere kart for andre arter, men foreløpig bare for mindre deler av landet om gangen. Lær mer om bruk av innsynsløsningen!

Vitenskapelig

Alca torda

Fulmarus glacialis

Morus bassanus

Rissa tridactyla

Uria aalge

Fratercula arctica

Uria lomvia

Phalacrocorax carbo

Phalacrocorax aristotelis

Stercorarius parasiticus

Til innsynsløsningen

Søk opp tabeller, grafer og kart over hekkebestandenes utbredelse.