SEAPOPs overvåkingsdata er et helt nødvendig grunnlag for å kunne analysere hvilke miljøparametere som forårsaker observerte bestandstrender, og for å kunne lage troverdige prognoser for sjøfuglbestandenes videre utvikling. For å forstå hvorfor bestander endrer seg over tid er det behov for mer data enn variasjonene i antall.

Hele livssyklusen studeres

Population counts are of course important, and they give good indications as to whether a population is increasing, declining, or stable, but they will seldom reveal which demographic mechanisms or environmental conditions are the driving forces behind these changes. To shed light on this, it is completely necessary to study the whole life cycle of the birds and measure the effect of environmental changes on vital life history traits. Important data for such analyses include the birds’ migrations outside the breeding season, as well as measures of the variation in their diet, breeding success, and survival. This encompasses the data that are collected at SEAPOP’s selected key sites.

Klimaeffekten

Klima er en viktig komponent i disse analysene. Klimaforholdene har vist seg å forklare mye av variasjonen i sjøfuglenes hekkesuksess og overlevelse, og det er knyttet stor bekymring til hvordan de forventede klimaendringene vil påvirke de sjøfuglbestandene Norge har et ekstra ansvar for å forvalte. Klimaeffektene kan være både direkte og indirekte. Vedvarende endringer i værforhold eller høyere frekvens av ekstremvær kan påvirke både overlevelse og hekkesuksess direkte, mens de indirekte effektene gjerne virker gjennom klimaets effekt på mengde og tilgjengelighet av føde.

Klimastyrte prosesser kan ha direkte og indirekte effekter på sjøfuglenes bestandsdynamikk. Indirekte effekter virker oftest gjennom næringskjeden, er komplekse og involverer produksjons- og predasjonsforhold på flere trofiske nivå. Reduksjon i fødetilgang er en betydelig trussel for mange sjøfuglbestander og påvirker både overlevelse og hekkesuksess, f.eks. ved at tidspunkt for hekking ikke matcher forekomst og tilgjengelighet av sjøfuglenes viktigste byttedyr.
Illustrasjon: Tycho Anker-Nilssen

Sannsynlighet for utdøing

Et viktig verktøy for å kunne kvantifisere framtidige effekter av miljøvariasjon (inkludert forurensning) på bestandsutvikling er prognosemodeller eller levedyktighetsmodeller. Dette er matematiske modeller utviklet for å predikere bestanders utvikling framover i tid og baserer seg på fortidas trender og variasjoner i bestandsstørrelse og demografiske trekk. Modellene beregner en sannsynlighetsfordeling for mulige utviklinger i bestandsstørrelse og antyder dermed hvor levedyktige eller sårbare for utdøing bestandene vil være i framtida. Dette gir viktige indikasjoner på hvilke bestander som har størst behov for særskilte forvaltningstiltak, dersom slike finnes.

Publikasjoner

Nedenfor følger en liste med eksempler på arbeider som er utført i SEAPOP, eller i tett samarbeid med programmet, hvor en har analysert hvilke miljøfaktorer som er viktig for variasjon i ulike livshistorietrekk og bestandstrender. For fullstendig publiseringsliste, se her:

Kunnskapsformidling 2005-2014 (PDF, 0.6 MB)

SEAPOP Prosjektkatalog 2005-2014 (PDF, 0.4 MB)

Nyhetssaker

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Barrett, R.T. 2007. Food web interactions in the southwestern Barents Sea: black-legged kittiwakes Rissa tridactyla respond negatively to an increase in herring Clupea harengus. Marine Ecology Progress Series 349: 269-276.

Barrett, R.T., Erikstad, K.E., Sandvik, H., Myksvoll, M., Jenni-Eiermann, S., Lyngbo-Kristensen, D., Moum, T., Reiertsen, T. and Vikebø, F. 2015. The stress hormone corticosterone in a marine top predator reflects short-term changes in food availability. Ecology and Evolution 5:1306-1317.

Bustnes, J.O., Anker-Nilssen, T., Erikstad, K.E., Lorentsen, S.-H. & Systad, G.H. 2013. Changes in the Norwegian breeding population of European shag correlate with forage fish and climate. Marine Ecology Progress Series 489: 235-244.

Bustnes, J.O., Erikstad, K. E., Hanssen, S.A., Tveraa, T., Folstad, I. & Skaare, J.U. 2006. Anti-parasite treatment removes negative effects of environmental pollutants on reproduction in an arctic seabird. Proceedings of the Royal Society London Series B 273: 3117-3122.

Cury, P.M., Boyd, I.L., Bonhommeau, S., Anker-Nilssen, T., Crawford, R.J.M., Furness, R.W., Mills, J.A., Murphy, E.J., Österblom, H., Paleczny, M., Piatt, P.F., Roux, J.-P., Shannon, L. & Sydeman, W.J. 2011. Global seabird response to forage fish depletion – one-third for the birds. Science 334: 1703-1706.

Descamps, S., Yoccoz, N., Gaillard, J.-M., Gilchrist, H.G., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Cazelles, B., Forbes, M.R. & Bêty, J. 2010. Detecting population heterogeneity in effects of North Atlantic Oscillations on seabird body condition: get into the rhythm. Oikos 119: 1526-1536.

Descamps, S., Strøm, H. & Steen, H. 2013. Decline of an arctic top predator: synchrony in colony size fluctuations, risk of extinction and the subpolar gyre. Oecologia 173(4): 1271-1282.

Durant, J.M., Hjermann, D.Ø., Anker-Nilssen, T., Beaugrand, G., Mysterud, A., Pettorelli, N. & Stenseth, N.C. 2005. Timing and abundance as key mechanisms affecting trophic interactions in variable environments. Ecology Letters 8: 952-958.

Erikstad, K.E., Reiertsen, T.K., Barrett, R.T., Vikebø, F. & Sandvik, H. 2013. Seabird–fish interactions: the fall and rise of a common guillemot Uria aalge population. Marine Ecology Progress Series 475: 267-276.

Erikstad, K.E., Sandvik, H., Reiertsen, T.K., Bustnes, J.O. & Strøm, H. 2013. Persistent organic pollution in a high-Arctic top predator: sex-dependent thresholds in adult survival. Proceedings of the Royal Society B 280: 2013.1483.

Fauchald, P. 2009. Spatial interaction between seabirds and prey: review and synthesis. Marine Ecology Progress Series 391: 139-151.

Fauchald, P. 2010. Predator-prey reversal: A possible mechanism for ecosystem hysteresis in the North Sea? Ecology 91: 2191-2197.

Frederiksen, M., Anker-Nilssen, T., Beaugrand, G. & Wanless, S. 2013. Climate, copepods and seabirds in the boreal Northeast Atlantic – current state and future outlook. Global Change Biology 19: 364-372.

Irons, D., Anker-Nilssen, T., Gaston, A.J., Byrd, G.V., Falk, K., Gilchrist, G., Hario, M., Hjernquist, M., Krasnov, Y.V., Mosbech, A., Olsen, B., Petersen, A., Reid, J., Robertson, G., Strøm, H. & Wohl, K.D. 2008. Fluctuations in circumpolar seabird populations linked to climate oscillations. Global Change Biology 14: 1455-1463.

Letcher, R.J., Bustnes, J.O., Dietz, R., Jenssen, B.M., Jørgensen, E.H., Sonne, C., Verreault, J., Vijayan, M.M. & Gabrielsen, G.W. 2010. Exposure and effects assessment of persistent organohalogen contaminants in arctic wildlife and fish. Science of the Total Environment 408: 2995–3043.

Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Erikstad, K.E. & Røv, N. 2015. Forage fish abundance is a predictor of timing of breeding and hatching brood size in a coastal seabird. Marine Ecology Progress Series 519: 209-220.

Myksvoll, M.S., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Sandvik, H. & Vikebø, F. 2013. Climate-driven ichthyoplankton drift model predicts growth of top predator young. PLoS ONE 8(11).

Reiertsen, T.K., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Sandvik, H. & Yoccoz, N.G. 2012. Climate fluctuations and differential survival of bridled and non-bridled common guillemots (Uria aalge). Ecosphere 3(6): article 52.

Reiertsen, T.K., Erikstad, K.E., Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Boulinier, T., Frederiksen, M., González-Solís, J., Grémillet, D., Johns, D., Moe, B., Ponchon, A., Skern-Mauritzen, M., Sandvik, H. & Yoccoz, N.G. 2014. Prey density in non-breeding areas affects adult survival of Black-legged Kittiwakes Rissa tridactyla. Marine Ecology Progress Series 509: 289-302.

Sandvik, H., Reiertsen, T.K., Erikstad, K.E., Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Systad, G.H. & Myksvoll, M.S. 2014. The decline of Norwegian kittiwake populations: modelling the role of ocean warming. Climate Research 60: 91-102.

Sandvik, H., Erikstad, K.E., Barrett, R.T. & Yoccoz, N.G. 2005. The effect of climate on adult survival in five species of North Atlantic seabirds. Journal of Animal Ecology 74: 817-831.

Sandvik, H., Erikstad, K.E. & Sæther, B.E. 2012. Climate affects seabird population dynamics both via reproduction and adult survival. Marine Ecology Progress Series 454: 273-284.