Sentrale resultater fra SEAPOPs arbeid siste år presenteres nå i vår årsbrosjyre “Sjøfugl i Norge 2015”. Du kan laste ned hele brosjyren og se hva dataene fra siste hekkesesong forteller oss om tilstanden i norske sjøfuglkolonier.

Les SEAPOPs årsbrosjyre:

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Årets årsbrosjyre fra SEAPOP har, foruten å oppsummere overvåkingsresultatene fra 2015, fokus på brefronter, rødlista, prosjektet SEATRACK, sakte-TV fra sjøfuglkolonien på Hornøya, for å nevne noe.
Illustrasjon: SEAPOP