Over tre hekkesesonger (2012-2014) undersøkte forskere effekten av vind, temperatur og luftfuktighet på ærfuglers innsats i rugeperioden i Kongsfjorden på Svalbard.

Ærfuglen er sensitiv til klimatiske forhold og opplever en vektnedgang på omtrent 35-40% i rugeperioden. Da tar de ikke til seg næring, men tærer på kroppsreservene. Dermed er tap av kroppsvekt i denne fasen brukt som indeks på innsats. Rugeinnsats ble sammenlignet mellom en eksperimentell gruppe ærfugl med kunstig vindskjerming (ly), og en kontrollgruppe. Det viste seg at kontrollgruppen hadde høyere innsats enn den eksperimentelle gruppen. Sterk vind hadde ingen effekt på ærfugl med kunstig ly, i motsetning til gruppen uten ly, hvor innsatsen økte med økende vind. Hverken temperatur eller fuktighet hadde noen markert effekt på innsats.

Les artikkelen:

Dette studiet måler en direkte effekt på fugl fra en klimatisk variabel og demonstrerer at sterk vind motvirker energetiske fordeler ved stigende temperatur. Dette viser at andre klimatiske variabler enn temperatur også kan påvirke fuglebestander, og må tas med i regnestykket for å forutsi effekter av klimaendringer.

Kontaktperson: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt

Ærfugl bygger reirene sine på bar bakke i det åpne Svalbard-landskapet, men de som kan finne ly for vinden har en fordel.
Foto: Sébastien Descamps