Nå er rapporten fra arbeidet på SEAPOPs nøkkellokaliteter i 2015 klar. Mange arter sliter med dårlig reproduksjon og tilbakegang i bestandene, og resultatene for de voksne fuglenes overlevelse er dessverre heller ikke veldig oppløftende lesning.

SEAPOP publiserer hvert år en rapport fra arbeidet i nøkkellokalitetene. Rapporten sammenfatter og beskriver resultatene fra siste års feltarbeid i fuglekoloniene hva angår reproduksjon, bestandsendring og overlevelse for de voksne fuglene.

Les rapporten:

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Voksen alke i sommerdrakt.
Foto: Tycho Anker-Nilssen