I denne rapporten fra Norsk Institutt for Naturforskning har forskere rettet fokus mot krykkjer som har etablert seg i fjellskjæringer på gassproduksjonsanlegget på Melkøya.

 

Krykkja er en liten måkeart som er i kraftig tilbakegang i store deler av Nord-Atlanteren og oppført som sterkt truet i den norske rødlisten for arter.

Det har ikke tidligere vært hekkende krykkjer på Melkøya. LNG-fabrikken på Melkøya ble påbegynt i 2003, og i 2004 etablerte krykkjene seg i en nylagd fjellskjæring på øya. Krykkjebestanden på Melkøya har vært i kraftig vekst de siste årene og hadde høy ungeproduksjon da studiet startet i 2011. Den kraftige økningen i bestanden må forklares med immigrasjon til kolonien, mange egnede hekkeplasser og lavt predasjonspress de første årene. Det kan virke som at predatorer som ravn, svartbak og havørn nå har oppdaget kolonien – predasjon av egg og unger er høy, tilsvarende andre kolonier i regionen.

Krykkja er en liten måkeart som er i kraftig tilbakegang i store deler av Nord-Atlanteren og oppført som sterkt truet i den norske rødlisten for arter.

Les rapporten:

Nyetableringer av krykkjekolonier er en sjeldenhet i disse dager, og når det skjer på en plass som Melkøya er det ekstra spesielt. Det er imidlertid ikke uvanlig at krykkjer velger hekkeplasser i områder med menneskelig aktivitet for å søke beskyttelse.

Kontaktperson: Geir Helge Systad, NINA

Krykkjereir ved industrianlegg på Melkøya
Krykkjebestanden på Melkøya har vært i kraftig vekst de siste årene, og ungeproduksjon var høy da studiet startet i 2011.
Foto: Geir Helge Systad