En gjennomgang av publiserte forskningsresultater viser at de fleste fugler og pattedyr på Svalbard og i havområdene rundt øygruppa påvirkes negativt av at temperaturen stiger og isen smelter. Endringene skjer så raskt at dyrene har liten eller ingen sjans til å tilpasse seg.

Arktis varmes opp raskere enn noen annen region på jorda, og det er på Svalbard og i det nordlige Barentshavet vi ser den raskeste temperaturøkningen, med påfølgende reduksjon i havis. En rekke organismer påvirkes av endringene, og en gruppe forskere har nå gjennomgått vitenskapelige publikasjoner med tanke på hvilke dokumenterte effekter klimaendringene har på marine og landlevende fugler og pattedyr på og rundt Svalbard. Konklusjonene er sammenfattet og presentert i en artikkel publisert i juni 2016.

Les artikkelen:

En av de viktigste mekanismene for landlevende dyr er at økte temperaturer fører til at det oftere faller regn på snødekte flater, noe som igjen leder til at det dannes islag på bakken som hindrer tilgang til planter for beitende dyr og fugler om vinteren. I havet fører økt temperatur og issmelting til høyere tetthet av fugl, fisk og marine pattedyr som tidligere kun fantes lenger sør. Dermed påvirkes mattilgangen og reproduksjonsprosessen hos både fugler og pattedyr. Studiet understreker betydningen av langvarig økosystembasert overvåking av demografi og populasjonsutvikling som grunnlag for bevaringsstrategier for arktisk fauna.

Kontaktperson: Sebastien Descamps, Norsk Polarinstitutt

Med stigende temperaturer øker issmeltingen rundt Svalbard, og næringsgrunnlaget reduseres for marine pattedyr og fugler som finner føde langs iskanten.
Foto: Erlend Lorentzen