Det tredje årlige arbeidsmøtet i SEATRACK ble nylig avholdt i Tromsø. Der fikk partnere og deltagere i prosjektet blant annet mulighet til å se og vurdere den nyutviklede nettapplikasjonen som presenterer data over sjøfuglenes trekkruter for offentligheten.

Verdens største lysloggerprosjekt

SEATRACK ble startet som en modul av SEAPOP i 2014. Prosjektet, som etter planen skal gå fram til 2018, er verdens hittil største enkeltsatsning på sporing av trekkende sjøfugl ved hjelp av lysloggere (GLS). Forskere fra fem land rundt Nord-Atlanteren og Barentshavet deltar i SEATRACK, og hovedformålet med prosjektet er å utvide vår kunnskap om hvilke trekkruter og overvintringsområder sjøfuglene i disse havområdene benytter. I løpet av de tre første årene har over 6600 lysloggere blitt montert på fugler, og av disse har ca. 2000 blitt samlet inn igjen for nedlasting og analyse av data så langt. Dette gir et stort og unikt datasett, og det vil fortsette å vokse, siden mange av loggerne som ennå er ute vil kunne samles inn og tappes for data i årene som kommer.

Unike sjøfugldata

Men SEATRACKs potensiale strekker seg langt ut over rene beskrivelser av hvor fuglene drar utenfor hekkesesongen. En rekke ulike tilleggsdata om sjøfuglene samles inn i løpet av prosjektet, både gjennom overvåkingsarbeidet som foregår på hekkeplassene, og ved hjelp av sensorer som sitter på lysloggerne. Dermed kan forskerne kombinere data på mange måter, i ulike skalaer og over et bredt spekter av temaer, og planen for dette videre forskningsarbeidet var blant hovedpunktene på agendaen for årets SEATRACK workshop. Den ble gjennomført 14.-16. november i Tromsø med 34 deltagere fra forskningsinstitusjoner på Færøyene, Island, Norge, Russland og Storbritannia.

Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt er prosjektleder, og han er godt fornøyd med gjennomføringen og utbyttet.

– Det er svært nyttig for alle prosjektdeltagerne å møtes en gang i året for å utveksle erfaringer og ideer, diskutere hvordan vi kan få mest mulig ut av dataene som samles inn, og ikke minst planlegge det videre arbeidet med analyser og publiseringr av resultatene, sier Strøm.

– Blant annet takket være iherdig innsats fra den lille prosjektstaben vår fikk vi til et produktivt og svært vellykket møte, og vi fikk staket ut den videre kursen for prosjektet.

En egen nettside for SEATRACK er under utvikling og vil publiseres her på SEAPOPs nettsted om ikke lenge. Der vil det også bli mulig å se resultatene av arbeidet så langt, blant annet i form av interaktive kart over sesongvis utbredelse av de elleve sjøfuglartene som prosjektet omfatter.

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

Deltagere på SEATRACK workshop Tromsø 2016.
Sjøfuglforskere fra fem land med tilknytning til Nord-Atlanteren og Barentshavet var samlet til SEATRACK-workshop i Tromsø.
F
oto: Morten Ekker