SEAPOPs årsbrosjyre “Sjøfugl i Norge 2016” oppsummerer resultatene fra overvåkingsarbeidet i koloniene i fjor. I tillegg gir brosjyren innblikk i andre pågående aktiviteter i programmet og presenterer resultater fra noen av de forskningsprosjektene SEAPOPs forskere har vært involvert i den siste tiden. Til tross for en svak forbedring i både hekkesuksess og bestandsutvikling for enkelte arter ble 2016, sett under ett, nok et dystert år for sjøfuglene våre.

I årets utgave av SEAPOPS brosjyre “Sjøfugl i Norge” kan du blant annet lese at mange av sjøfuglbestandene våre gikk tilbake i antall det siste året. Situasjonen er mest alvorlig for krykkje, men også flere andre pelagiske arter sliter, som for eksempel alke, lunde, polarlomvi og lomvi. Ser man utviklingen over et lengre perspektiv blir det negative inntrykket enda mer tydelig. Ungeproduksjonen i koloniene var heller ikke utpreget bra, men det var noen lyspunkter å se. Etter ti år med total hekkesvikt klarte endelig lundene på Røst å få noen av ungene sine til å overleve reirtiden. Måker og skarvefugler langs kysten av Sør-Norge hadde også en rimelig god hekkesesong.

Les hele årsbrosjyren:

Kontaktpersoner: Tycho Anker-Nilssen (NINA) og Hallvard Strøm (Norsk Polarinstitutt)

Noen få av lundene på Røst klarte å holde liv i ungene sine gjennom reirtiden i 2016.
Foto: Tycho Anker-Nilssen, NINA