SEAPOP-seminaret 2017 ble arrangert i Bergen 27. og 28. april. Mer enn 80 personer deltok, og de fikk høre om hvilken betydning klima, næringstilgang, habitat, predasjon og miljøgifter har for sjøfugl. Foredragene som ble holdt under seminaret er nå tilgjengelige som pdf-filer.

I tillegg til representanter fra SEAPOPs utførende institusjoner var forskere fra Havforskningsinstituttet (HI), Bjerknessenteret og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) blant foredragsholderne.

Vi har gjort de fleste foredragene tilgjengelige, og du kan se nærmere på dem ved å klikke på lenkene nedenfor.

Se også nyhetssaken “Vellykket seminar i Bergen”.

Sébastien Descamps holder foredrag under SEAPOP-seminaret i Bergen 2017
Sébastien Descamps fra Norsk Polarinstitutt holder foredrag under SEAPOP-seminaret i Bergen 2017.
Foto: Erlend Lorentzen
Torsdag 27. april:
Seksjon 1 – Temaovergripende foredrag
11:00 – 11:05Brit Veie-Rosvoll, MiljødirektoratetStyringsgruppens leder ønsker velkommen
11:05 – 11:25Tycho Anker-Nilssen, NINAEn tilstandsrapport for SEAPOP-programmet (PDF, 6.4 MB)
11:30 – 11:50Rob Barrett, Tromsø MuseumUtviklingen for norske sjøfugler (PDF, 7.7 MB)
11:55 – 12:15Tone Kristin Reiertsen, NINAÅrsaker og drivkrefter til bestandsendringer hos sjøfugl (PDF, 2.3 MB)
12:20 – 12:40Hallvard Strøm, NPSjøfuglenes vandringer og områdebruk (kommer i august)
12:40 – 13:00Benjamin Merkel, NPNå avslører vi ikke bare hvor de er, men også hva de gjør! (PDF, 4.7 MB)
Seksjon 2 – Klima og oseanografi
14:00 – 14:20Frode Vikebø, HIKlimaendringer og menneskelig aktivitet: påvirkning på økosystem (PDF, 23.9 MB)
14:25 – 14:45Michel d.S. Mesquita, BjerknessenteretQuality Assessment Matrix (QAM): et nytt verktøy for å forstå økologiske effekter av klimavariasjoner (PDF, 2.4 MB)
14:50 – 15:10Harald Steen, NPEndringer av isutbredelse og brefronter (PDF, 4.0 MB)
15:15 – 15:35Sébastien Descamps, NPKlima og sjøfugl: globale og lokale endringer (PDF, 16.6 MB)
15:40 – 16:00Børge Moe, NINAHotspots for sjøfugl i nord (PDF, 2.9 MB)
Seksjon 3 – Fisk og trofiske interaksjoner
16:30 – 16:50Leif Nøttestad, HIDe pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet (PDF, 5.1 MB)
16:55 – 17:15Elena Eriksen, HIUtviklingen i planktonsamfunnene (PDF, 1.6 MB)
17:20 – 17:40Tycho Anker-Nilssen, NINAHva styrer lundebestandene i Nordøst-Atlanteren? (PDF, 8.7 MB)
17:45 – 18:05Kjell Einar Erikstad/Tone Kristin Reiertsen, NINALomviens vinterøkologi – dypdykk og diett i Barentshavet (PDF, 7.5 MB)
Fredag 28. april:
Seksjon 4 – Lokale faktorer
09:00 – 09:20Hartvig Christie, NIVAØkologiske endringer i kystsonen med fokus rundt tareskoger (PDF, 6.1 MB)
09:25 – 09:45Svein-Håkon Lorentsen, NINATareskogens betydning for sjøfugl (PDF, 4.5 MB)
09:50 – 10:10Jan Ove Bustnes, NINAReirhabitat og predasjonstrykk hos sildemåke (PDF, 0.9 MB)
10:15 – 10:35Jan Ove Bustnes, NINALokal miljøvariasjon styrer effekter av miljøgifter (PDF, 3.3 MB)
Seksjon 5 – Oppsummering
11:10 – 11:30Per Fauchald, NINASyntese, perspektiver og utfordringer (PDF, 0.6 MB)