Takket være lysloggere – små sporingsenheter festet til fuglenes bein – har vi nå fått fram et større og mer helhetlig bilde av hvor sjøfuglene faktisk befinner seg mellom hekkesesongene. SEATRACK er per i dag verdens største enkeltsatsing på sporing av sjøfugl med lysloggere, og nå kan alle få et innblikk i resultatene fra de over 2000 lysloggerne som SEATRACK har samlet inn så langt.

Dataene synliggjøres i ny applikasjon

Sporingsdata for sjøfugl fra SEATRACK er nå tilgjengelige gjennom egne sider på SEAPOP.no, hvor du også kan lese om lysloggere, prosjektets målsetninger og organisering, samt de lokalitetene og artene vi jobber med. Klikker du deg videre inn på SEATRACKs kartapplikasjon kan du enkelt velge hvilke arter, kolonier, sesonger og tidsperioder du vil se posisjonsdata for. Du kan lage flere slike utvalg i samme kart og på den måten sammenligne hvilke områder de ulike bestandene befinner seg i til enhver tid. Det er også data fra eldre studier tilgjengelig i karttjenesten, og flere vil bli lagt til med tiden. Selv om vi ønsker å synliggjøre resultatene, vil ikke kartene være nedlastbare. Ønsker du å bruke data fra SEATRACK må du henvende deg til prosjektet.

Storskala kartlegging og overvåking

SEATRACK startet opp i 2014 som en modul til SEAPOP. Siden oppstarten har prosjektet, med partnere fra Færøyene, Island, Norge, Russland og Storbritannia, instrumentert 11 arter med lysloggere på over 38 lokaliteter rundt Nord-Atlanteren og Barentshavet. Til tross for at posisjonene fra en lyslogger ikke kan måle seg med nøyaktigheten fra satellitt- og GPS-enheter er de svært lette, rimeligere og har lengre levetid. For storskala kartlegging og overvåking av sjøfuglenes arealbruk representerer dette et “kvantesprang” for forvaltning og forskning. I løpet av de tre første årene har nærmere 7000 lysloggere blitt påsatt, og av disse har ca. 2000 blitt samlet inn igjen for nedlasting og analyse av data. Prosjektet skal etter planen gå frem til og med 2018 og har som hovedmål å styrke kunnskapen om trekkruter og overvintringsområder for sjøfugl som hekker rundt Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Se også

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

I den nye kartapplikasjonen kan du kombinere valg av art, hekkekoloni og årstid for å presentere og sammenligne akkurat de utbredelseskartene du er interessert i.
Illustrasjon: SEAPOP/SEATRACK