En omfattende internasjonal studie viser at sjøfugler, i motsetning til mange andre dyregrupper, ikke har endret hekketidspunkt som en respons på klimaendringer. På sikt kan det føre til ubalanse mellom sjøfuglenes hekkesesong og tilgangen på mat til ungene.

Tekst: Camilla Næss, NINA

Fisk, krepsdyr og andre marine organismer som befinner seg lenger ned i næringskjeden har kortere generasjonstider, og evner derfor å områ seg raskere under skiftende forhold. Sjøfugler lever lenge, og bruker derfor flere generasjoner på å tilpasse seg endringer i miljøet. Resultatet kan bli en ubalanse mellom sjøfuglenes timing av hekkeinnsatsen og tida for når tilgangen på byttedyr er på sitt beste.

En internasjonal gruppe sjøfuglforskere har sammenstilt svært mye av det som er tilgjengelig av lange tidsserier for sjøfuglenes årlige hekketidspunkter i en fersk studie som favner 145 sjøfuglpopulasjoner fordelt på 60 ulike lokaliteter verden over, mellom 1952 og 2015. I denne perioden har overflatetemperaturen i havet økt.

Les hele artikkelen:

Studien viser at i motsetning til mange andre grupper av arter har sjøfugl ikke i vesentlig grad endret hekketidspunkt som følge av denne temperaturendringen, men hekker fortsatt til samme tid som de har gjort siden 1950-tallet. Det kan få uheldige konsekvenser.

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Toppskarv Phalacrocorax aristotelis på reir med tre små unger.
Foto: Tycho Anker-Nilssen