De fleste sjøfugler lever lenge, utsetter hekkingen til de er flere år gamle og sprer reproduksjonen over mange år. Denne type livshistorie gjør sjøfugler ekstra sårbare for redusert voksenoverlevelse. Episoder med massedød kan derfor ha store konsekvenser for slike arter.

Lunden Fratercula arctica er en lenge-levende sjøfugl, som kun legger ett egg hvert år og sjelden starter å hekke før den er minst fem år gammel. Selv om lunden er en av de mest tallrike sjøfuglene i Nordøst-Atlanteren er den nå rangert som sårbar på IUCNs rødliste over truende arter, som følge av betydelig bestandsnedgang i noen av de historisk viktigste koloniene. Dette er i stor grad forklart av langvarig rekrutteringssvikt som følge av matmangel i ungeperioden, og man har tidligere ikke funnet noen betydelige forskjeller i voksenoverlevelse mellom koloniene. Dette betyr likevel ikke at hendelser med uvanlig høy dødelighet ikke kan ha store effekter på bestandene.

Les hele artikkelen:

Dette studiet så nærmere på en hendelse hvor flere hundre døde lunder strandet i Vest-Agder og Rogaland i februar-mars 2016. De første fuglene ble funnet dagen etter den kraftige stormen Tor, som på Vestlandet forårsaket den sterkeste vinden noen gang målt i Norge. I alt ble 200 individer innsamlet og undersøkt, hvorav 59 % var voksne fugler. Alle fuglene var sterkt avmagret og hadde etter all sannsynlighet sultet i hjel. Vingelengden til individer som ikke var i fjærfelling indikerte at de fleste fuglene var hjemmehørende i kolonier på østkysten av Storbritannia. Dette ble også støttet av at alle de åtte ringmerkede lundene som ble funnet døde i forbindelse med hendelsen stammet fra samme område. Sju av dem var voksne fugler med en gjennomsnittsalder på minst 22 år. Studiet avdekket også at overlevelsen til voksne lundefugler på Isle of May i Sørøst-Skottland denne vinteren var mye lavere enn normalt. Dette viser at massedødshendelser kan ha meget betydelig effekt på bestandsnivå, til tross for at bare et lite antall av individene som rammes faktisk blir funnet.

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Voksen lunde i vinterdrakt.
Foto: Tycho Anker-Nilssen