Rapporten fra arbeidet på SEAPOPs nøkkellokaliteter i 2017 er klar. Rapporten gir detaljerte resultater fra fjorårets overvåkningsarbeid og presenterer estimater på hekkesuksess, voksenoverlevelse og bestandsutvikling.

Hekkesesongen 2017 var igjen et år med dårlig ungeproduksjon, og den nedadgående trenden for norske sjøfuglbestander er vedvarende. Bare en tredjedel av bestandene hadde en god hekkesesong, mens for de resterende var 2017 et moderat eller dårlig år. De kystnære artene viste svært dårlig hekkesuksess, mens de pelagiske artene klarte seg best. Det er også stor variasjon i bestandsutvikling mellom ulike arter og mellom nøkkellokalitetene. Men et lite lyspunkt i en ellers dyster sesong var at for andre året på rad har den kritisk truede lomvien Uria aalge en god hekkesesong ved alle koloniene, kun med unntak av lomviene på Runde.


Les hele rapporten:

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Voksen toppskarv Phalacrocorax aristotelis er fanget for å bli ringmerket.
Foto: Tycho Anker-Nilssen