I SEAPOPs årsbrosjyre Sjøfugl i Norge 2017 oppsummeres blant annet resultatene fra overvåkningsarbeidet i nøkkelkoloniene i 2017 med parallelle vurderinger av hekkesuksess, bestandsutvikling og voksenoverlevelse for de ulike bestandene. Brosjyren gir også populærfaglige smakebiter fra ferske resultater av SEAPOPs kartlegging og forskningsvirksomhet.

Les SEAPOPs årsbrosjyre:

Kontaktpersoner: Tycho Anker-Nilssen (NINA) og Hallvard Strøm (Norsk Polarinstitutt)

Krykkje Rissa tridactyla.
Foto: Tycho Anker-Nilssen