Det har tatt noe tid, men i dag kan vi endelig presentere alt innhold på SEAPOPs nettsider også på engelsk. Samtidig er vi blitt tilgjengelige på Facebook og Twitter.

Økt interesse fra utlandet

I flere år har den engelske delen av nettstedet til SEAPOP vært en forminsket og forenklet versjon av det vi har presentert på norsk. I 2017 ble det bestemt at også nyhetssakene skulle produseres i engelsk språkdrakt, og med noen få unntak oversatte vi alle nyhetssaker som var produsert fra og med 2016. Etter dette har vi registrert en økning i antallet besøkende på nettsidene våre fra andre land. I årene før vi begynte å publisere nyhetssakene på engelsk var det aldri mer enn 18% av besøkene på nettstedet vårt som ble startet i utlandet. I 2017 og 2018 var denne andelen henholdsvis 27 og 31%, noe som er en gledelig utvikling. Det siste året (2018) har de fleste utenlandske besøkene vært fra Frankrike, USA Storbritannia og Island.

SEAPOPs nettsider finnes nå i full engelsk versjon, og du kan også følge oss på Facebook og Twitter. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt/SEAPOP

 

Utforsk den engelske SEAPOP web-en

Ønsker tilbakemeldinger

De positive besøkstallene fra utlandet må også sees i sammenheng med at SEATRACK ble lansert med sine nettsider på SEAPOP web-en i 2016 og med sin applikasjon for presentasjon av sporingsdata i 2017. Vi er spente på å se hvordan besøkstallene og bruken av nettstedet vårt utvikler seg når vi nå presenterer alt øvrig innhold på engelsk. For at nettsidene våre skal framstå best mulig er vi avhengige av hjelp fra brukerne, og vi ber alle besøkende om å melde eventuelle feil og mangler tilbake til oss slik at vi får rettet opp i dem.

 

Følg SEAPOP på Facebook og Twitter!

 

Kontaktperson: Erlend Lorentzen, Norsk Polarinstitutt