En studie av 29 arktiske sjøfugler viste at arter som henter maten i havoverflaten startet hekkesesongen tidligere enn hva de gjorde for 35 år siden, mens det ikke ble oppdaget noen respons hos dykkende sjøfugler.

Tidligere vår

Sjøfuglene i Arktis har et relativt kort tidsvindu med optimale forhold til å gjennomføre hekkesesongen, og utenfor dette vinduet kan forholdene være tøffe med dårlig vær og begrenset næringstilgang. De pågående klimaendringene fører til at våren kommer tidligere på året, noe som kan være med på å endre sjøfuglenes «vindu» til å gjennomføre en vellykket hekkesesong. For å studere hvordan arktiske sjøfugler responderer på en tidligere vår, samlet forskerne inn hekkefenologiske data fra 29 ulike sjøfuglarter i 36 ulike kolonier og sammenlignet dette med vårens fremspring over en tidsperiode på 35 år.

Ulik respons

Sjøfugler som henter sin mat i havoverflaten (overflatebeitende sjøfugler) responderte med å starte hekkesesongen tidligere enn hva de gjorde for 35 år siden, og artene med lang hekkesesong responderte tydeligere enn artene med kort hekkesesong. Endringene hos de overflatebeitende sjøfuglene ble kun funnet i Stillehavet. Hos dykkende sjøfugler ble det derimot ikke funnet noen endring i hekketidspunktet. Studien belyser viktigheten av sjøfuglenes beiteadferd, så vel som deres evne til å endre sin hekkefenologi som en respons på klimaforandringer. Artene som ikke klarer å endre sin hekkefenologi kan bli mer utsatt for en bestandsnedgang.

Les hele artikkelen:

Kontaktperson: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt

Krykkja, som vi finner i norske farvann langs kysten og rundt Svalbard, er en av artene som ble undersøkt i studien.
Foto: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt