Mytende ærfugl oppholder seg vanligvis på grunt vann ved kysten, hvor rekreasjonskjøring med småbåt også er veldig populært. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norges Teknisk- naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim har for første gang undersøkt fluktadferden til mytende ærfugl når små motorbåter nærmer seg.

Eksperimentell båtforstyrrelse

Når ærfugl myter på sensommeren velger de ofte å oppholde seg i grunne kyststrøk for å finne tilstrekkelig med føde til å kompensere for den energikrevende prosessen. Men de samme områdene er også brukt til rekreasjonskjøring med båt i samme periode. I et eksperimentelt studium som ble utført på kysten av Møre og Romsdal ble småbåter ført mot flokker med mytende ærfugl i relativt lav hastighet (6 knop). Forskerne registrerte ærfuglenes adferd før, mens og etter at båten hadde kommet nær dem.

Økende fluktreaksjon

Ærfuglene begynte å vise tegn på at de ble forstyrret da båten var om lag 700 meter unna, og i starten svømte de unna båten. Etter hvert som båten nærmet seg begynte fuglene å dykke for å komme unna, før de til slutt flyktet med flaksende vinger i en gjennomsnittlig avstand på 177 meter fra båten. Til tross for at de ikke kunne fly flyktet ærfuglene i gjennomsnitt 771 meter vekk fra sin opprinnelige posisjon. De fleste flokkene fortsatte med å finne mat eller hvile innen ti minutter etter at forstyrrelsen var over, men noen få flokker fortsatte å svømme vekk fra området og viste fortsatt tegn på å være påvirket av forstyrrelsen mer enn 45 minutter senere. Forskerne fant også at ærfuglene endte opp på dypere vann enn de var før de ble forstyrret av båten.

Under mytingen feller ærfuglene flygefjærene og mister evnen til å fly. Da oppsøker de ofte grunne områder for å finne næringsrik føde.
Foto: Nina Dehnhard, NINA

Krever mer bevissthet

Resultatene av studiet antyder at båter kan påføre mytende ærfugl betydelige forstyrrelseseffekter gjennom økning i energiforbruk, forflytning fra tilgjengelig beitehabitat og/eller tap av tid til næringssøk og hvile. Tidligere studier har vist at forholdene i myteperioden også kan ha betydning for reproduksjonsevnen i påfølgende hekkesesong. Dette studiet understreker behovet for at båtførere må være bevisste på de potensielle konsekvensene av sitt nærvær og opptre respektfullt overfor viltlevende dyr og deres naturlige habitat.

Les hele artikkelen:

Kontaktperson: Nina Dehnhard, NINA