SEAPOP sammenfatter årlig resultatene fra overvåkingsarbeidet i nøkkellokalitetene i en engelskspråklig kortrapport. Her finner man detaljerte tabeller med estimater for bestandsendring, reproduksjonsrate og voksenoverlevelse for ulike arter på alle lokalitetene programmet omfatter.

Rapporten fra arbeidet på nøkkellokalitetene oppsummerer hekkesesongen 2019 på engelsk. Vurderingene av hekkesuksess, bestandsutvikling og overlevelse for artene som overvåkes er således sammenfallende med dem som er gitt i den norskspråklige årsbrosjyren «Sjøfugl i Norge 2019». Rapporten inneholder i tillegg tabeller med resultatoversikt for hver lokalitet.

Les hele rapporten:

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

krykkjer på isflak utenfor Ny-Ålesund
Krykkja hadde nedgang i bestanden i de fleste koloniene i 2019. På Spitsbergen var hekkebestanden redusert med 30% fra 2018.
Foto: Erlend Lorentzen, Norsk Polarinstitutt