SEAPOPs årlige kortrapport fra arbeidet i nøkkellokalitetene er en engelskspråklig oppsummering av resultatene fra overvåkingen foregående år. I samsvar med programmets årsbrosjyre tegner årets rapport et dystert bilde av utviklingen for norske sjøfuglbestander.

Rapporten «SEAPOP Short Report 1-2021» er i praksis en engelsk utgave av oppsummeringene som gis i SEAPOPs årsbrosjyre «Sjøfugl i Norge 2020» vedrørende hekkesuksess, bestandsutvikling og overlevelsesrate for sjøfugler. Rapporten inneholder imidlertid ikke temaartikler, men presenterer til gjengjeld detaljerte tabeller med overvåkingsresultater fra alle nøkkellokalitetene.

Den svakeste sesongen med hensyn til hekkesuksess for norske sjøfugler er et faktum. Sommeren 2020 ble reproduksjonen i hele 41 % av de overvåkede bestandene vurdert som dårlig, og det sto verst til blant de pelagiske artene.

Utviklingen i bestandstall fra 2019 til 2020 var negativ for mer enn halvparten av bestandene. Det er urovekkende at dette i stor grad tilsvarer trenden vi har observert over siste tiårsperiode. Situasjonen er spesielt ille for krykkje, havhest, polarlomvi, lunde og ærfugl.

Les hele rapporten:

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Måling av lunde på Anda. Foto Magdalene Langset
Hekkesesongen 2020 var jevnt over dårlig for lunde. Her måler feltarbeidere hodestørrelsen til en voksen lunde på Anda. Foto © Magdalene Langset
Krykkjekoloniene våre blir stadig mindre, og reproduksjonen er dårlig i nesten alle. Foto © Magdalene Langset