En ny studie basert på SEAPOPs lange serier av overvåkingsdata fra Svalbard indikerer at sjøfuglarter som er mest vanlige å finne i boreale strøk øker i mengde på øygruppa, mens de mer typisk arktiske artene er i tilbakegang. Prosessen omtales som «borealisering», og den vil på sikt true de arktiske sjøfuglene våre.

Langvarig overvåking gir svar

Arktis er nå den delen av jordkloden som varmes opp raskest, og det er allerede observert endringer i de arktiske økosystemene. Forskning antyder at arter tilpasset et varmere klima (såkalte boreale arter) vil spre seg nordover og at bestandene av dem vil vokse. Sjøfuglforskere i SEAPOP ønsket å teste om dette skiftet også skjer hos sjøfugl, som er toppredatorer i systemet. Studien, som er basert på analyser av mer enn ti år lange serier med bestandsdata for ni av de mest vanlige sjøfuglartene som hekker på Svalbard, ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Ecology.

Pågående borealisering

Studien gir klare indikasjoner på at bestander av boreale sjøfuglarter har vokst på Svalbard fra 2009 til 2018, mens bestander av arktiske arter (arter som hovedsakelig hekker i Arktis) er i tilbakegang. Tydelige eksempler på dette er havsula, som etter etableringen på Bjørnøya i 2011 nå teller mer enn 100 par, og ismåken, som har hatt 40 % nedgang i bestandsstørrelse på Spitsbergen fra 2009 til 2019. Resultatene bekrefter at deler av den arktiske faunaen er i ferd med å endre seg fra en arktisk til en boreal (eller nordlig temperert) tilstand, en prosess som blir kalt «borealisering». Den mest sannsynlige årsaken er at kvalitet, mengde og sammensetning av fuglenes mat endres som følge av at havtemperaturen øker.

Les hele artikkelen:

Lomvi- og havsulekoloni
Havsule og lomvi øker i antall på Svalbard. Bildet viser Alkeholmen på Bjørnøya.
Foto © Vidar Bakken/Hallvard Strøm

Kontaktperson: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt