Tolv artikler som oppsummerer fase I av SEATRACK ble nylig publisert i et temanummer i tidsskriftet Marine Ecology Progress Series (MEPS). Utgivelsen gjenspeiler den langsiktige og omfattende arbeidsinnsatsen til de mange forskerne som bidrar i prosjektet, samt det enestående datamaterialet det skaper.

Banebrytende arbeid

Temanumrene til tidsskriftet MEPS utgis 1-3 ganger i året og er helhetlige analyser og sammenstillinger som fremhever banebrytende forskningsområder eller -oppgaver. Tolv vitenskapelige artikler som er produsert gjennom SEATRACK-prosjektet ble nylig samlet og publisert i et slikt temanummer. Bidragene dekker et bredt spekter av emner fra utvikling av sjøfuglutbredelseskart for marin arealplanlegging til studier av forholdet mellom oseanografiske forhold om vinteren, vintertrekkruter og demografi. Forflytningsstrategier og forholdet mellom vinterutbredelse og nivåer av miljøgifter i fuglene blir også belyst.

Datasett i verdensklasse

I SEATRACK-prosjektet har sporingsdata på sjøfugl blitt samlet inn siden 2014 ved hjelp av lysloggere (også kjent som GLS-er) festet til enkeltfugler, og mer enn 60 forskere fra ti land deltar. Ved utgangen av 2020 var det samlet inn totalt 5440 spor fra elleve ulike sjøfuglarter som hekker i åtte land i tilknytning til Nord-Atlanteren. Prosjektet pågår fortsatt og bygger opp verdens største materiale av systematisk innsamlede data på sjøfuglers forflytning utenfor hekkesesongen.

Personlig syns jeg det er strålende. Heder til dem som hadde den nyskapende tankegangen som skulle til for å unnfange og drive en slik oppgave fremover! sier professor Rory P. Wilson, oppfinneren av lysloggeren og en av redaktørene bak temanummeret i MEPS.

Se MEPS’ temanummer:

Krykkje med GLS. Foto © Morten Ekker
En krykkje, en av de elleve artene SEATRACK fokuserer på, med en lyslogger (GLS) festet til en ring rundt foten. Foto © Morten Ekker

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt