I en studie av kolonier i Storbritannia, Island og Norge har forskere ved hjelp av lysloggere avdekket at toppskarv har ulike strategier for å takle mørketiden.

Solid datamateriale

På nordlige breddegrader er vinteren kald og daglengden kort i mørketiden. Dette gir utfordrende forhold for varmblodige dyr som følger døgnrytmen og trenger lys for å finne føde. En rekke forskere fra SEAPOP har bidratt i en studie av toppskarv fra seks kolonier for å finne ut hvilke strategier fuglene benytter for å håndtere disse utfordringene. De seks koloniene som ble undersøkt ligger spredt i ulike deler av Nord-Atlanteren, og toppskarvene ble utstyrt med lysloggere (GLS) som samlet data om deres trekkruter og dykkeadferd over en periode på 11 vintre.

Dykker etter mat i tussmørke

Forskerne fant at toppskarv fra de nordligste koloniene, det vil si Hornøya (Finnmark) og Røst (Nordland), i større grad migrerte sørover om vinteren sammenlignet med toppskarv fra kolonier lengre sør. Det var samtidig mange av toppskarvene fra de nordligste koloniene som overvintret langt nord og ikke migrerte langt. Majoriteten av toppskarvene fra Hornøya opplevde derfor mørketid. I fravær av dagslys var dykkeaktiviteten konsentrert til grålysningen og skumringen, som også kalles «alminnelig tussmørke». Det er perioden midt på dagen når solen ikke står lavere enn 6 grader under horisonten. Resultatene viser at lysforholdene påvirker strategiene som toppskarv benytter for å overleve vinteren på ulike breddegrader.

Les hele artikkelen:

Toppskarv med lodde. Foto © John Anderson
Toppskarver dykker etter føden, som hovedsakelig består av fisk.
Foto © John Anderson

Kontaktperson: Børge Moe, NINA