Ved hjelp av en mer enn 100 år lang tidsserie på utbytte av jakt på lunde Fratercula arctica på Island har forskere funnet sammenhenger mellom havtemperatur og produksjon av lundeunger.

Gamle jakt- og fangstdata til nytte

Klimaendringer har vist seg å kunne ha negative effekter på sjøfugl, og beregningene for temperaturutviklingen i tiden som kommer gir grunn til bekymring for mange sjøfuglbestander. De fleste demografiske tidsserier er for korte til at de kan brukes i studier av klimaeffekter, men nedtegnelser av utbytte av lundejakt sørvest på Island har gitt forskerne en unik mulighet til å analysere klimaendringenes virkning på demografien. Dataserien strekker seg tilbake til 1880, og inneholder fangst- og fellingsdata for lunde på Vestmannaeyjar på Island, hvor vi finner verdens største lundekoloni. Ut fra fangstdataene var det mulig å beregne årlige mål på ungeproduksjon over en periode på 128 år for denne bestanden, som minker i størrelse.

Korrelasjon med havtemperatur via byttedyr

Modelleringer viste at det i lange perioder var sterk korrelasjon mellom overflatetemperatur i havet ved Vestmannaeyjar og produksjon av lundeunger på øya, men sammenhengen var slett ikke lineær. Studiet identifiserte en optimal havtemperatur for ungeproduksjon (rundt 7°C), som kan representere optimale forhold for overlevelse og produksjon av tobis Ammodytes marinus – lundens hovedføde. Hvis temperaturen øker eller synker med 1 grad i forhold til denne optimaltemperaturen reduseres ungproduksjonen i lundekolonien med 55 %.

Forklarer tidligere og pågående bestandsendringer

Gjennom analysene kunne forskerne dokumentere den arktiske varmeperioden som startet rundt 1920 og varte i 20 år. I løpet av denne perioden ble det registrert en sterk reduksjon i ungeproduksjonen hos lunde, og det er få studier som har kunnet påvise en slik effekt av klimaendringer så langt tilbake i tid. Studien understreker viktigheten av lange tidsserier og indikerer at lundebestandens pågående tilbakegang til dels er forårsaket av den økende temperaturen i havet rundt Island.

Les hele artikkelen:

Lunde med tobis. Foto © Tycho Anker-Nilssen.
Tobis er blant de viktigste næringsemnene for både voksne lunder og reirunger. Her er en nebbfull på vei hjem til reirhula.
Foto © Tycho Anker-Nilssen.

Kontaktperson: Kjell Einar Erikstad, NINA