Ved hjelp av et omfattende sett med sporingsdata for fem sjøfuglarter i Nord-Atlanteren, og en modell for energiforbruk, har forskere studert hvordan kraftige vinterstormer kan påvirke sjøfuglsamfunnet og i ytterste konsekvens føre til massedødsfall.

Stormer former sjøfuglsamfunnene

Hver vinter raser en rekke kraftige stormer over Nord-Atlanteren, og de kraftigste av dem fører til massedødsfall blant sjøfugl. Da skylles tusenvis av utmagrede sjøfuglkadavre opp på land langs kysten av Europa og Nord-Amerika. Vinterstormer kan på denne måten forme populasjonsdynamikken i sjøfuglsamfunn ved å påvirke både overlevelsesrate og kroppskondisjon hos de overlevende individene, og dermed også deres fremtidige evne til reproduksjon. Likevel er dødsårsakene og det geografiske opphavet til sjøfuglene som rammes ofte uklare.

Fem arter – 1 500 individuelle spor

Forskere har nå undersøkt hvordan et sjøfuglsamfunn i Nord-Atlanteren eksponeres for stormer med orkan styrke (atmosfærisk trykk ≤105 hPa, vindhastighet >120 km/t) gjennom en studie på alkekonge, lunde, lomvi, polarlomvi og krykkje. De koblet meteorologiske data om hvor slike stormer inntraff med sporingsdata fra om lag 1 500 individer gjennom SEATRACK-programmet. Ved hjelp av en modell som beregnet energiforbruk kunne de deretter teste hypotesen om at kraftige stormer øker sjøfuglenes energiforbruk dramatisk.

Redusert mulighet for næringsinntak i stormen

Analysene avslørte at kraftige stormer rammet sjøfugler fra alle arter og kolonier om vinteren, og det gjaldt spesielt fuglene som samlet seg i Labradorhavet, Davisstredet, Barentshavet og havområdene rundt Island. Resultatene fra energimodellene indikerte overraskende nok at denne typen stormer ikke direkte øker energiforbruket hos fuglene. Gitt at forutsetningene i modellene er riktige, dvs. at disse sjøfuglene reduserer flyve- og dykkeaktivitet under kraftige stormer, kan dette tyde på at fuglene dør i forbindelse med stormer fordi byttedyrene blir utilgjengelige for dem eller fordi de ikke klarer å finne tilstrekkelig bytte når det stormer kraftig. Studien gir viktig informasjon om hvilken belastning kraftige stormer utgjør for sjøfugl, noe vi har nytte av etter som vi opplever tydelige endringer i stormsystemene som følge av global oppvarming.

Les hele artikkelen:

Polarlomvi i storm. Foto © Hallvard Strøm
Polarlomvi – en av sjøfuglartene som får det vanskelig når det stormer kraftig til havs.
Foto © Hallvard Strøm

Kontaktperson: Børge Moe, NINA