SEAPOPs årlige rapport fra overvåkingsarbeidet på nøkkellokalitetene presenterer detaljerte resultater som forteller om statusen til viktige sjøfuglarter i Norge.

Variabel hekkesuksess

Hekkesuksessen var svært varierende i 2022, både mellom arter og lokaliteter. Jevnt over var reproduksjonen til de pelagiske artene best i nord (Svalbard, Jan Mayen og den nordligste delen av fastlandet), dårlig i kolonier tilknyttet Norskehavet, og moderat lenger sør. Et tilsvarende mønster var ikke tydelig blant de kystnære artene. Noen av disse, blant andre storjo, ble også rammet av fugleinfluensa (HPAI). Disse forskjellene er beskrevet i detalj i den nylig publiserte SEAPOP-rapporten “Key-site monitoring in Norway 2022, including Svalbard and Jan Mayen”.

Tilbakegangen i bestandene fortsetter

Rundt halvparten av de overvåkede sjøfuglbestandene avtok i størrelse mellom 2021 og 2022. På de fleste lokalitetene var det det spesielt sterk nedgang for kystnære arter. For storjo og de store måkeartene kan dette delvis tilskrives HPAI. Enkelte pelagiske arter, som krykkje og lunde, økte i antall noen steder, men bestandsutviklingen gjennom det siste tiåret er klart negativ også for disse artene.

Les hele rapporten:

Kontaktpersoner: Annette Fayet and Tycho Anker-Nilssen, NINA

Feltarbeider måler fjær på storjounge. Foto © Tycho Anker-Nilssen
En feltarbeider måler vingefjær på en storjounge på Røst. Bildet er tatt flere år før bestanden ble rammet av fugleinfluensa i 2022.
Foto © Tycho Anker-Nilssen
Feltarbeider med beskyttelsesutstyr holder en måkeunge. Foto © SEAPOP
For å minimere spredning av fugleinfluensa (HPAI) måtte feltarbeiderne benytte verneutstyr under håndtering av fugl i enkelte kolonier.
Foto © SEAPOP