SEAPOP-seminaret 2024 går av stabelen på Holmen Fjordhotell i Asker 25. og 26. september. Seminaret er for alle som er interessert i sjøfugl og forvaltningen av kyst- og havområdene våre.

Gjensyn på Holmen

Det er gledelig å kunne ønske velkommen til et nytt sjøfuglseminar på Holmen Fjordhotell i Asker. Det blir som vanlig god mat, sosialt samvær og, ikke minst, gode foredrag og diskusjoner om sjøfugl og forvaltningen av våre marine områder.

Stille kyst – status og trusler for norske sjøfugler

Sjøfugl er i tilbakegang langs kysten, og fuglefjellene har blitt stille. Under denne overskriften vil seminaret ta for seg statusen for norske sjøfuglbestander, hva er truslene for sjøfugl, og hva skal til for å bedre situasjonen.

Vi håper at alle med interesse og ansvar for sjøfuglforvaltning vil melde seg på seminaret. Vær rask, for det er maksimalt plass til 80 personer!

Priser og program for SEAPOP-seminaret 2024 finner du her.

Påmeldingsfrist: 20. august 2024

Fuglefjell på Hornøya før og nå. Foto © Rob Barrett/Signe Christensen-Dalsgaard
I fugleklippene på Hornøya hekket tusenvis av krykkjer i 1983 (venstre del). Nå er det nesten tomt (høyre del).
Foto © Rob Barrett/Signe Christensen-Dalsgaard