• Nullstill

Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Strøm, H. 2012. Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos lomvi. Miljøstatus i Norge. Webrapport.

Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Strøm, H. 2012. Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Bestandsutvikling hos krykkje. Miljøstatus i Norge. Webrapport.

Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Strøm, H., Måge. H., Julshamn, K. & Braathen, O.-A. 2007. Revisjon av indikatorer. I: Sunnanå, K. (ed). Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen. Fisken og Havet særnr. 1b-2007: 40-43. Havforskningsinstituttet, Bergen.

Lorentsen, S.-H., Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. NINA Rapport 439: 53 s.

Lorentsen, S.-H., Grémillet, D. & G.H. Nymoen. 2004. Annual variation in diet of breeding Great Cormorants: Does it reflect varying stock recruitment of Gadoids? Waterbirds 27: 161-169.

Lorentsen, S.-H., Helberg M., Olsen, K.S. & Anker-Nilssen, T. 2010. Key-site monitoring in Vest-Agder in 2009SEAPOP Short Report 7-2010: 7 s.

Lorentsen, S.-H., Helberg, M., Olsen, K.S. & Anker‐Nilssen, T. 2009. Key‐site monitoring in Vest‐Agder in 2008SEAPOP Short Report 11-2009: 6 s.

Lorentsen, S.-H., Mattisson, J., Christensen-Dalsgaard, S. 2019. Reproductive success in the European shag is linked to annual variation in diet and foraging trip metrics. MEPS 619: pp 137-147

Lorentsen, S.-H., Moe, T. & Stübner, E. 2010. Key-site monitoring in Sklinna in 2009SEAPOP Short Report 9-2010, 7 s.

Lorentsen, S.-H., Sjøtun, K., Grémillet, D. 2010. Multi-trophic consequences of kelp harvest. Biological Conservation 143: 2054–2062.

Lorentzen, E., Choquet, R., Steen, H. 2012. Modelling state uncertainty with photo series data for the estimation of breeding success in a cliff-nesting seabird. Journal of Ornithology 152 (2): 477-483. DOI: 10.1007/s10336-011-0723-0

Lorentzen, E., Steen, H. & Strøm, H. 2010. Estimating chick survival in cliff-nesting seabirds – a hazard made easy with monitoring camerasSEAPOP Short Report 8-2010: 10 s.

Lucia, M., Strøm, H., Bustamante, P., Herzke, D., Gabrielsen, G.W. 2017. Contamination of ivory gulls (Pagophila eburnea) at four colonies in Svalbard in relation to their trophic behaviour. Polar Biology 40:4: pp 917-929

Lucia, M., Verboven, N., Strøm, H., Miljeteig, C., Gavrilo, M.V., Braune, B.M., Boertmann, D., Gabrielsen, G.W. 2015. Circumpolar contamination in eggs of the high-Arctic ivory gull Pagophila eburnea. Environmental Toxicology and Chemistry 34(7): 1552-1561

Lydersen, C., Assmy, P., Falk-Petersen, S., Kohler. J., Kovacs, K.M., Reigstad, M., Steen, H., Strøm, H., Sundfjord, A., Varpe, Ø., Walczowski, W., Weslawski, J.M., Zajaczkowski, M. 2014. The importance of tidewater glaciers for marine mammals and seabirds in Svalbard, Norway. Journal of Marine Systems 129: p 452-471

Magnusdottir, E., Leat, E.H.K., Bourgeon, S., Strøm, H., Petersen, A., Phillips, R.A., Hanssen, S.A., Bustnes, J.O., Hersteinsson, P., Furness, R.W. 2012. Wintering areas of Great Skuas Stercorarius skua breeding in Scotland, Iceland and Norway. Bird Study 59: 1-9. DOI: 10.1080/00063657.2011.636798

Mercier, G., Yoccoz, N.G., Descamps, S. 2021. Influence of reproductive output on divorce rates in polar seabirds. Ecology and Evolution 11:12989–13000.

Merkel B., Descamps S., Yoccoz N. G., Danielsen J., Daunt F., Erikstad K. E., Ezhov A. V., Grémillet D., Gavrilo M., Lorentsen S.-H., Reiertsen T. K., Steen H., Systad G.H., Þórarinsson Þ.L., Strøm H. 2019. Earlier colony arrival but no trend in hatching timing in two congeneric seabirds (Uria spp.) across the North Atlantic. Biology Letters 15:10 DOI: https://doi.org/10.1098/rsbl.2019.0634

Merkel B., Descamps S., Yoccoz N.G., Grémillet D., Daunt F., Erikstad K.E., Ezhov A.V., Harris M.P., Gavrilo M., Lorentsen S-H., Reiertsen T.K., Steen H., Systad G.H., Þórarinsson Þ.L., Wanless S., Strøm H. 2020. Individual migration strategy fidelity but no habitat specialization in two congeneric seabirds. J Biogeogr 00: 1-13 DOI: https://doi.org/10.1111/jbi.13883

Merkel B., Descamps S., Yoccoz N.G., Grémillet D., Fauchald P., Danielsen J., Daunt F., Erikstad K.E., Ezhov A.V., Harris M.P., Gavrilo M., Lorentsen S.H., Reiertsen T.K., Systad G.H., Lindberg Thórarinsson T., Wanless S., Strøm H. 2021. Strong migratory connectivity across meta-populations of sympatric North Atlantic seabirds. Mar Ecol Prog Ser :SEAav3. DOI: https://doi.org/10.3354/meps13580

Merkel, B. & Strøm, H. 2023. Post-colony swimming migration in the genus Uria. Journal of Avian Biology 2024; 1-2. 10 s

Merkel, B., Phillips, R.A., Descamps, S., Yoccoz, N.G., Moe, B., Strøm, H. 2016. A probabilistic algorithm to process geolocation data. Movement Ecology 4:26: 11 pp DOI: 10.1186/s40462-016-0091-8

Mesquita, M.D.S., Erikstad, K.E., Sandvik, H., Barrett, R.T., Reiertsen, T.K., Anker-Nilssen, T., Hodges, K.I., Bader, J. 2015. There is more to climate than the North Atlantic Oscillation: a new perspective from climate dynamics to explain the variability in population growth rates of a long-lived seabird. Frontiers in Ecology and Evolution 3

Miljeteig, C., Strøm, H., Gavrilo M.V., Volkov, A., Jenssen, B.M., Gabrielsen, G.W. 2009. High Levels of Contaminants in Ivory Gull Pagophila eburnea Eggs from the Russian and Norwegian Arctic. Environmental Science & Technology 43(14): 5521–5528.

Moe B., Christensen-Dalsgaard S., Follestad A., Hanssen S.A., Systad G.H.R., Lorentsen S-H. 2018 Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. NINA Rapport 1521: 86 pp

Moe B., Daunt F., Bråthen V.S., Barrett R.T., Ballesteros M., Bjørnstad O., Bogdanova M.I., Dehnhard N., Erikstad K.E., Follestad A., Gíslason S., Hallgrimsson G.T., Lorentsen S.H., Newell M., Petersen A., Phillips R.A., Ragnarsdóttir S.B., Reiertsen T.K., Åström J., Wanless S., Anker-Nilssen T. 2021. Twilight foraging enables European shags to survive the winter across their latitudinal range. Mar Ecol Prog Ser :SEAav5. DOI: https://doi.org/10.3354/meps13697

Stenseth, N.C., Ottersen, G., Hurrell, J.W. and Belgrano, A. (eds.). Marine Ecosystems and Climate Variation: The North Atlantic: A Comparative PerspectiveOxford University Press, New York, pp 95-105 209-213.

Nielsen, R.D., Petersen, I.K. 2010. Moulting birds in Lofoten and Vesterålen, August 2009. Report commissioned by the Norwegian Institute for Nature Research (NINA). National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark: 24 pp.

NINA 2006. Seabird research in NINA. Pamphlet, 2 pp.

Nordisk Ministerråd 2008. Vest-Nordiske sjøfugler i et presset havmiljø. Hva er status for sjøfuglbestandene i Norden? Hvilke påvirkningsfaktorer truer? Hvilke tiltak kan settes inn? Rapport fra en nordisk workshop Tórshavn, Færøyene 26.–29. september 2007. TemaNord 2008:573. Nordisk Ministerråd, Copenhagen, 100 pp.

Nordstad, T., Moe, B., Bustnes, J.O., Gabrielsen, G.W., Bech, C., Chastel, O., Herzke, D. 2012. Relationships between POPs and baseline corticosetrone levels in black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla) across their breeding cycle. Environmental Pollution 164: 219-226.

OED 2006. Sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten i området Lofoten-Barentshavet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Rapport fra arbeidsgruppe April 2006. Olje- og energidepartementet, Oslo, 90 pp.

Patterson, A., Gilchrist, G., Benjaminsen, S., Bolton, M., Bonnet-Lebrun, A.S., Davoren, G.K., Descamps, S., Erikstad, K.E., Frederiksen, M., Gaston, A.J., Gulka, J., Hentati-Sundberg, J., Huffeldt, N.P., Johansen, K.L., Labansen, A.L., Linnebjerg, J.F., Love, O.P., Mallory, M.L., Merkel, F.R., Montevecchi, W.A., Mosbech, A., Olsson, O., Owen, E., Ratcliffe, N., Regular, P.M., Reiertsen, T.K., Ropert-Coudert, Y., Strøm, H., Thórarinsson, T.L., Elliott, K.H. 2022. Foraging range scales with colony size in high-latitude seabirds. Current Biology 32:17, s 3800-3807.e3

Petersen, A, Irons, D.B., Gilchrist, H.G., Robertson, G.J., Boertmann, D., Strøm, H., Gavrilo, M., Artukhin, Y. , Clausen, D.S., Kuletz, K.J., Mallory, M.L. 2015. The Status of Glaucous Gulls Larus hyperboreus in the Circumpolar Arctic. Arctic 68: 107-120

Petersen, A., Irons, D., Anker-Nilssen, T., Artukhin, Y., Barrett, R.T., Boertmann, D., Egevang, C., Gavrilo, M.V., Gilchrist, G., Hario, M., Mallory, M., Mosbech, A., Olsen, B., Österblom, H., Robertson, G. & Strøm, H. 2008. Framework for a Circumpolar Arctic Seabird Monitoring Network. CAFF CBMP Report No.15CAFF International Secretariat, Akureyri, Iceland, 67 pp.

Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Lorentsen, S.H. 2011. Numbers and distribution of wintering waterbirds in coastal southern Norway 2009. SEAPOP Short Report 1-2011: 7 s.

Petersen, M., Bustnes, J.O. & Systad, G.H. 2006. Distribution patterns of Steller’s eiders wintering in northern Norway and northwest Russia. Journal of Avian Biology 37: 58-68.

Pettersen, E.D. (red.), Kroglund, M., Gjelsvik, L., Raustein, O., Lilleng, D., Koefoed, J.H., Skjerdal, H.K., Sydness, G.S., Fosså, J.H., Postmyr, E. 2012. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Interessekonflikter og samrodningsbehov. Klif rapport TA2908/2012: 94 s.

Pettex, E., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Bonadonna, F., Pichegru, L., Pons, J.-B., Grémillet, D. 2015. Contrasting population trends at seabirds colonies: is food limitation a factor in Norway?. Journal of Ornithology 156(2): 397-406

Pettex, E., Lorentsen, S.-H., Barrett, R. & Grémillet D. 2010. The year-round spatial ecology of Norwegian gannetsSEAPOP Short Report 6-2010, 7 s.

Pettex, E., Lorentsen, S.-H., Barrett, R. & Grémillet, D. 2009. The foraging ecology of Norwegian gannetsSEAPOP Short Report 6-2009: 8 s.

Pettex, E., Lorentsen, S.-H., Grémillet, D., Gimenez, O., Barrett, R.T., Pons, J.-B., Le Bohec, C., Bonadonna, F. 2012. Multi-scale foraging variability in northern gannet (Morus bassanus) fuels potential foraging plasticity. Marine Biology 159: 2743–2756. DOI: 10.1007/s00227-012-2035-1

Ponchon, A., Grémillet, D., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Reiertsen, T.K., McCoy, K.D., Tveraa, T., Boulinier, T. 2014. When things go wrong: intra-season dynamics of breeding failure in a seabird. Ecosphere 5(1):4: 19 pp.

Prop, J., Aars, J., Bårdsen, B.-J., Hanssen, S.A., Bech, C., Bourgeon, S., de Fouw, J., Gabrielsen, G.W., Lang, J., Noreen, E., Oudman, T., Sittler, B., Stempniewicz, L., Tombre, I., Wolters, E., Moe, B. 2015. Climate change and the increasing impact of polar bears on bird populations. Frontiers in Ecology and Evolution 3

Ramírez, F., Tarroux, A., Hovinen, J., Navarro, J., Afán, I., Forero, M.G., Descamps, S. 2017. Sea ice phenology and primary productivity pulses shape breeding success in Arctic seabirds. Scientific Reports 7: 9 pp

Reid, J., Anker-Nilssen, T., Arcos, J., Barrett, R., Chardine, J., Dunn, E., Fric, J., Furness, R., Hüppop, O., Nunes, M., Olsen, B., Ramirez, I., Veit, R. 2008. Bycatch of seabirds on longlines in the north-east Atlantic and Mediterranean Sea. Poster, ICES 2008 Annual Science Conference, Halifax, Canada, 22-26 Sept 2008.

Reiertsen, T.K., Erikstad, K.E., Barrett, R., Lorentsen, S.-H., Holmøy, M.J. 2018. Effektstudie av turisme på sjøfugl. Hvordan påvirker ferdsel hekkende sjøfugl på Hornøya? NINA Rapport 1528: 30 pp

Reiertsen, T.K., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Sandvik, H., Yoccoz, N.G. 2012. Climate fluctuations and differential survival of bridled and non-bridled common guillemots (Uria aalge). Ecosphere 3(6): art. 52.

Reiertsen, T.K., Erikstad, K.E., Johansen, M.K., Sandvik, H., Anker-Nilssen, T., Barrett. R., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.H., Strøm, H., Systad, G. 2019. Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet. NINA Rapport 1547: 37 pp

Reiertsen, T.K., Layton-Matthews, K., Erikstad, K.E., Hodges, K., Ballesteros, M., Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Benjaminsen, S., Bogdanova, M., Christensen-Dalsgaard, S., Daunt, F., Dehnhard, N., Harris, M.P., Langset, M., Lorentsen, S.H., Newell, M., Bråthen, V.S., Støyle-Bringsvor, I., Systad, G.H., Wanless, S. 2021. Inter-population synchrony in adult survival and effects of climate and extreme weather in non-breeding areas of Atlantic puffins. Mar Ecol Prog Ser 676: 219–231. DOI: https://doi.org/10.3354/meps13809

Renedo M., Amouroux D., Albert C., Bérail S., Bråthen V.S., Gavrilo M., Grémillet D., Helgason H.H., Jakubas D., Mosbech A. , Strøm H., Tessier E., Wojczulanis-Jakubas K., Bustamante P., Fort J. 2020. Contrasting Spatial and Seasonal Trends of Methylmercury Exposure Pathways of Arctic Seabirds: Combination of Large-Scale Tracking and Stable Isotopic Approaches. Environ. Sci. Technol. 54: 13619-13629 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.0c03285

Ringdal, I., Ringlund, G.B., Henriksen, B., Sørenes, T., Veim, A.K., Kiland-Langeland, T., Kamstrup, C., Olsen-Sund, N., Kyrkjebø, H., Hanson, B.A. 2012. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Verdiskaping og samfunnsmessige forhold. Klif rapport TA2910/2012: 131 s.

Sagerup, K., Åsbakk, K., Polder, A., Skaare, J.U., Gabrielsen, G.W., Barrett, R.T. 2014. Relationships Between Persistent Organic Pollutants and Circulating Immunoglobulin-Y in Black-Legged Kittiwakes and Atlantic Puffins. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues, 77:9-11: 481-494. DOI: 10.1080/15287394.2014.886543

Sagerup, K., Helgason, L. B., Polder, A., Strøm, H., Josefsen, T. D., Skåre, J. U., Gabrielsen, G. W. 2009. Persistent organic pollutants and mercury in dead and dying glaucous gulls (Larus hyperboreus) at Bjørnøya (Svalbard). Science of the Total Environment 407: 6009-6016.

Sandvik, H., Barrett, R.T., Erikstad, K.E., Myksvoll, M.S., Vikebø, F., Yoccoz, N.G., Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H., Reiertsen, T.K., Skarðhamar, J., Skern-Mauritzen, M., Systad, G.H. 2016. Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution. Nature Communications 7:11599: 8 pp.