Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Strøm, H., Måge. H., Julshamn, K. & Braathen, O.-A. 2007. Revisjon av indikatorer. I: Sunnanå, K. (ed). Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen. Fisken og Havet særnr. 1b-2007: 40-43. Havforskningsinstituttet, Bergen.