Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T. 2004. Lundens populasjonsøkologi på Røst. Fremdriftsrapport november 2004. NINA Minirapport 79, 8 pp.