Anker-Nilssen, T. 2010. Lundens populasjonsøkologi på Røst. I: Næss, C., Rønning, O. (red.). Natur i endring – status for norsk naturovervåking. DN-rapport 2-2010: 62.