Fauchald, P. 2012. Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet: Romlig fordeling av sjøfuglsamfunn. Miljøstatus i Norge. Webrapport.