Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. 2012. Overvåking av miljøtilstanden i Norskehavet: Bestandsutvikling hos ærfugl. Miljøstatus i Norge. Webrapport.